Alternancia y ritmo en español: el clash silábico. Almeida, M. and San Juan, E. In Actes del I congrés de fonètica experimental, pages 105--110. Tarragona, Espanya. 22-24 de febrer de 1999, 1999. bibtex: almeida_alternancia_1999
bibtex   
@incollection{almeida_alternancia_1999,
	Author = {Almeida, Manuel and San Juan, Esteban},
	Booktitle = {Actes del {I} congr{\'e}s de fon{\`e}tica experimental},
	File = {Almeida_San Juan_1999_Alternancia y ritmo en espa{\~n}ol.pdf:files/12390/Almeida_San Juan_1999_Alternancia y ritmo en espa{\~n}ol.pdf:application/pdf},
	Keywords = {acoustic phonetics, phonetics, prosody, rhythm, Spanish, temporal factors},
	Note = {bibtex: almeida\_alternancia\_1999},
	Pages = {105--110},
	Publisher = {Tarragona, Espanya. 22-24 de febrer de 1999},
	Title = {Alternancia y ritmo en espa{\~n}ol: el clash sil{\'a}bico},
	Year = {1999}}
Downloads: 0