L'impacte social de les tecnologies de la llengua. Badia, T. Llengua, Societat i Comunicació. Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona, 7:3-10.
L'impacte social de les tecnologies de la llengua [link]Paper  abstract   bibtex   
La tecnologia modifica alguns comportaments individuals i socials que semblaven arrelats i quasi naturals de la vida humana en societat. En aquest canvi profund hi intervenen, de manera natural, les tecnologies de la llengua. En gran part, en la societat actual, la informació està codificada lingüísticament, de manera que la transmissió i el tractament de la informació solen adoptar les formes pròpies de la comunicació lingüística. La irrupció de les tecnologies de la llengua modifica les activitats de comprensió i expressió tant orals com escrites. Els canvis s'han començat a produir ja, de manera que els estem percebent en les nostres activitats professionals i privades. D'altra banda, els avenços actuals en recerca i desenvolupament en aquest àmbit permeten d'entreveure amb força claredat les perspectives de futur.
@article{badia_impacte_2009,
	Author = {Badia, Toni},
	Date = {2009},
	Date-Modified = {2016-09-24 18:55:58 +0000},
	Journal = {Llengua, Societat i Comunicació. Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona},
	Keywords = {language technology},
	Pages = {3-10},
	Title = {L'impacte social de les tecnologies de la llengua},
	Url = {http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/3318},
	Volume = {7},
	Abstract = {La tecnologia modifica alguns comportaments individuals i socials que semblaven arrelats i quasi naturals de la vida humana en societat. En aquest canvi profund hi intervenen, de manera natural, les tecnologies de la llengua. En gran part, en la societat actual, la informació està codificada lingüísticament, de manera que la transmissió i el tractament de la informació solen adoptar les formes pròpies de la comunicació lingüística. La irrupció de les tecnologies de la llengua modifica les activitats de comprensió i expressió tant orals com escrites. Els canvis s'han començat a produir ja, de manera que els estem percebent en les nostres activitats professionals i privades. D'altra banda, els avenços actuals en recerca i desenvolupament en aquest àmbit permeten d'entreveure amb força claredat les perspectives de futur.},
	Bdsk-Url-1 = {http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/3318}}
Downloads: 0