Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Badia i Cardús, M. Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.
abstract   bibtex   
1.- Fonètica i fonologia. So i fonema; 2.- La transcripció de sons i de fonemes; 3.- Exemplificació de la interrelació entre la fonètica i la fonologia: del continuum fònic als fonemes, i d'aquests a llurs realitzacions fonètiques; 4.- Fonètica articulatòria; 5.- Fonètica acústica i auditiva; 6.- L'espectrògraf i els espectrogrames; 7.- Fonologia; 8.- Configuració de l'estructura sil.làbica del català; 9.- El sistema vocàlic del català; 10.- El sistema consonàntic del català.
@book{badia_i_cardus_introduccio_2002,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Badia i Cardús, Montserrat},
	Date = {2002},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:08 +0000},
	Keywords = {Catalan, descriptive phonetics, phonetics, phonology, textbook},
	Publisher = {Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat},
	Title = {Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes},
	Abstract = {1.- Fonètica i fonologia. So i fonema; 2.- La transcripció de sons i de fonemes; 3.- Exemplificació de la interrelació entre la fonètica i la fonologia: del continuum fònic als fonemes, i d'aquests a llurs realitzacions fonètiques; 4.- Fonètica articulatòria; 5.- Fonètica acústica i auditiva; 6.- L'espectrògraf i els espectrogrames; 7.- Fonologia; 8.- Configuració de l'estructura sil.làbica del català; 9.- El sistema vocàlic del català; 10.- El sistema consonàntic del català.}}
Downloads: 0