Pronunciacions normals catalanes. Barnils, P. Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 6:163-174.
bibtex   
@article{barnils_pronunciacions_1933,
	Author = {Barnils, Pere},
	Date = {1933},
	Date-Modified = {2016-09-24 18:55:58 +0000},
	Journal = {Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura},
	Keywords = {acoustic phonetics, Catalan, phonetics, segmental},
	Pages = {163-174},
	Title = {Pronunciacions normals catalanes},
	Volume = {6}}
Downloads: 0