Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. Bau, M.; Pujol, M.; and Rius, A. Àrtic, Terrassa.
bibtex   
@book{bau_curs_1995,
	Address = {Terrassa},
	Author = {Bau, Montserrat and Pujol, Montserrat and Rius, Agnès},
	Date = {1995},
	Date-Modified = {2016-09-23 19:24:01 +0000},
	Keywords = {Catalan, L2, L2 teaching, materials, pronunciation teaching},
	Publisher = {Àrtic},
	Title = {Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica}}
Downloads: 0