Llengua catalana. Exercicis de fonètica. Bech, S. Institut Olorda, Sant Feliu de Llobregat.
Llengua catalana. Exercicis de fonètica [pdf]Paper  bibtex   
@book{bech_llengua_????,
	Address = {Sant Feliu de Llobregat},
	Author = {Bech, Sebastià},
	Date-Modified = {2016-09-23 19:24:01 +0000},
	Keywords = {Catalan, descriptive, materials, phonetics},
	Publisher = {Institut Olorda},
	Title = {Llengua catalana. Exercicis de fonètica},
	Url = {http://iesolorda.cat/departaments/cat/ex_fonetica.pdf},
	Bdsk-Url-1 = {http://iesolorda.cat/departaments/cat/ex_fonetica.pdf}}
Downloads: 0