Elisió de -N i -R, distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot. Bibiloni, G. In Solà, J.; Lloret, M.; Mascaró, J.; and Pérez Saldanya, M, editors, Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia, pages 271-285. Empúries, Barcelona.
bibtex   
@incollection{bibiloni_elisio_2002,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Bibiloni, Gabriel},
	Booktitle = {Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia},
	Date = {2002},
	Date-Modified = {2017-02-08 22:17:22 +0000},
	Editor = {Solà, Joan and Lloret, Maria-Rosa and Mascaró, Joan and Pérez Saldanya, M},
	Keywords = {Catalan, consonants, descriptive phonetics, phonetics, segmental},
	Pages = {271-285},
	Publisher = {Empúries},
	Title = {Elisió de -N i -R, distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot}}
Downloads: 0