Lateral consonants in Italian. Bladon, A. and Carbonaro, E Journal of Italian Linguistics, 3(1):43-54.
abstract   bibtex   
Estudi de la durada i el timbre de la lateral palatal, alveolar intervocàlica, geminada i /lj/ en italià. Variabilitat de F2 en anglès i en italià, relacionada amb la coarticulació i amb el caràcter velar. Només hi ha dades -mitjanes- en mels.
@article{bladon_lateral_1978,
	Author = {Bladon, Anthony and Carbonaro, E},
	Date = {1978},
	Date-Modified = {2016-09-24 18:55:59 +0000},
	Journal = {Journal of Italian Linguistics},
	Keywords = {acoustic phonetics, consonants, Italian, laterals, phonetics, segmental},
	Number = {1},
	Pages = {43-54},
	Title = {Lateral consonants in Italian},
	Volume = {3},
	Abstract = {Estudi de la durada i el timbre de la lateral palatal, alveolar intervocàlica, geminada i /lj/ en italià. Variabilitat de F2 en anglès i en italià, relacionada amb la coarticulació i amb el caràcter velar. Només hi ha dades -mitjanes- en mels.}}
Downloads: 0