Características acústicas de la vibrante múltiple del español en habla espontánea. Blecua, B. In Actes del I congrés de fonètica experimental, pages 119-126. Tarragona, Espanya. 22-24 de febrer de 1999.
bibtex   
@incollection{blecua_caracteristicas_1999,
	Author = {Blecua, Beatriz},
	Booktitle = {Actes del I congrés de fonètica experimental},
	Date = {1999},
	Date-Modified = {2016-09-24 18:55:59 +0000},
	Keywords = {acoustic phonetics, consonants, phonetics, rhotics, segmental, Spanish, speaking styles, spontaneous speech},
	Pages = {119-126},
	Publisher = {Tarragona, Espanya. 22-24 de febrer de 1999},
	Title = {Características acústicas de la vibrante múltiple del español en habla espontánea}}
Downloads: 0