Fonologia catalana. Bonet, E. and Lloret, M. Ariel, Barcelona.
Fonologia catalana [link]Paper  abstract   bibtex   
1.- Introducció. 2.- Processos relacionats amb el timbre de les vocals. 3.- Estructura sil·làbica. 4.- Processos de final de mot. 5.- Processos d'assimilació. 6.- Altres fenòmens de contacte. 7.- Clítics. 8.- Suprasegmentals.
@book{bonet_fonologia_1998,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Bonet, Eulàlia and Lloret, Maria-Rosa},
	Date = {1998},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:11 +0000},
	Keywords = {Catalan, phonology, textbook},
	Publisher = {Ariel},
	Title = {Fonologia catalana},
	Url = {http://hdl.handle.net/2445/66052},
	Abstract = {1.- Introducció. 2.- Processos relacionats amb el timbre de les vocals. 3.- Estructura sil·làbica. 4.- Processos de final de mot. 5.- Processos d'assimilació. 6.- Altres fenòmens de contacte. 7.- Clítics. 8.- Suprasegmentals.},
	Bdsk-Url-1 = {http://hdl.handle.net/2445/66052}}
Downloads: 0