Manual de transcripció fonètica. Bonet, E.; Lloret, M.; and Mascaró, J. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
abstract   bibtex   
1.-La transcripció fonètica. 2.- La producció dels sons. 3.- Els símbols de l'AFI. 4.- Exercicis. 5.- Quadres de l'AFI i equivalències. 6.- Index de llengües. 7.- Glossari.
@book{bonet_manual_1997,
	Address = {Bellaterra},
	Author = {Bonet, Eulàlia and Lloret, Maria-Rosa and Mascaró, Joan},
	Date = {1997},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:11 +0000},
	Keywords = {IPA, phonetics, transcription},
	Publisher = {Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona},
	Title = {Manual de transcripció fonètica},
	Abstract = {1.-La transcripció fonètica. 2.- La producció dels sons. 3.- Els símbols de l'AFI. 4.- Exercicis. 5.- Quadres de l'AFI i equivalències. 6.- Index de llengües. 7.- Glossari.}}
Downloads: 0