Avaluació del desenvolupament fonològic en nens catalanoparlants de 3 a 7 anys. Bosch, L. Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, Barcelona.
bibtex   
@book{bosch_avaluacio_1987,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Bosch, Laura},
	Date = {1987},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:11 +0000},
	Keywords = {assessment, Catalan, clinical, clinical phonetics, clinical phonology, L1 acquisition, materials},
	Publisher = {Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona},
	Title = {Avaluació del desenvolupament fonològic en nens catalanoparlants de 3 a 7 anys}}
Downloads: 0