Las lenguas extranjeras en la Europa del Acta Única. Primer congrés internacional sobre l'ensenyament de llengües estrangeres. Brucart, J. M.; Hernanz, M. L.; Llisterri, J.; and Poch, D., editors Institut de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
bibtex   
@book{brucart_lenguas_1994,
	Address = {Bellaterra},
	Date = {1994},
	Date-Modified = {2016-09-23 19:24:16 +0000},
	Editor = {Brucart, Josep Maria and Hernanz, Maria Llu{\"\i}sa and Llisterri, Joaquim and Poch, Dolors},
	Isbn = {84-7488-981-2},
	Keywords = {CV, CV publicacions, CV publicacions editor, CV xarxes liceu, L2, L2 teaching, proceedings},
	Language = {es},
	Publisher = {Institut de Ci{\`e}ncies de l'Educaci{\'o}, Universitat Aut{\`o}noma de Barcelona},
	Title = {Las lenguas extranjeras en la Europa del Acta {\'U}nica. Primer congr{\'e}s internacional sobre l'ensenyament de lleng{\"u}es estrangeres}}
Downloads: 0