Valoració de les pràxies bucofacials i la percepció auditiva en infants d'educació infantil i primària. Busto, M C.; Faig, V.; Martínez Guijarro, P.; Rafanell, L.; and Madrid, L. N. Laboratori de Fonètica Aplicada, Universitat de Barcelona, Barcelona.
Valoració de les pràxies bucofacials i la percepció auditiva en infants d'educació infantil i primària [link]Paper  bibtex   
@book{busto_valoracio_2008,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Busto, M Carmen and Faig, Vanessa and Martínez Guijarro, Prudens and Rafanell, Lurdes and Madrid, Laura Noelia},
	Date = {2008},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:12 +0000},
	Keywords = {assessment, clinical, clinical phonetics, L1 acquisition, speech perception},
	Publisher = {Laboratori de Fonètica Aplicada, Universitat de Barcelona},
	Title = {Valoració de les pràxies bucofacials i la percepció auditiva en infants d'educació infantil i primària},
	Url = {http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica-biblioteca/07praxies_BF/07.praxies_BF.html},
	Bdsk-Url-1 = {http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica-biblioteca/07praxies_BF/07.praxies_BF.html}}
Downloads: 0