Avaluació del desenvolupament fonològic en nens catalanoparlants de 3, 4 i 5 anys. Busto, M C.; Martínez Guijarro, P.; Rafanell, L.; and Madrid, L. N. Laboratori de Fonètica Aplicada, Universitat de Barcelona, Barcelona.
Avaluació del desenvolupament fonològic en nens catalanoparlants de 3, 4 i 5 anys [link]Paper  bibtex   
@book{busto_avaluacio_2005,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Busto, M Carmen and Martínez Guijarro, Prudens and Rafanell, Lurdes and Madrid, Laura Noelia},
	Date = {2005},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:12 +0000},
	Keywords = {assessment, Catalan, clinical, clinical phonetics, clinical phonology, L1 acquisition},
	Publisher = {Laboratori de Fonètica Aplicada, Universitat de Barcelona},
	Title = {Avaluació del desenvolupament fonològic en nens catalanoparlants de 3, 4 i 5 anys},
	Url = {http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica-biblioteca/adf/adf.html},
	Bdsk-Url-1 = {http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica-biblioteca/adf/adf.html}}
Downloads: 0