Complexity of Constraints, 01.10. - 06.10.2006. Creignou, N., Kolaitis, P. G., & Vollmer, H., editors Volume 06401of Dagstuhl Seminar ProceedingsInternationales Begegnungs- und Forschungszentrum fuer Informatik (IBFI), Schloss Dagstuhl, Germany. 2006.
Complexity of Constraints, 01.10. - 06.10.2006 [link]Paper  bibtex   
@proceedings{DBLP:conf/dagstuhl/2006P6401,
 editor  = {Nadia Creignou and
        Phokion G. Kolaitis and
        Heribert Vollmer},
 title   = {Complexity of Constraints, 01.10. - 06.10.2006},
 series  = {Dagstuhl Seminar Proceedings},
 volume  = {06401},
 publisher = {Internationales Begegnungs- und Forschungszentrum fuer Informatik
        (IBFI), Schloss Dagstuhl, Germany},
 year   = {2006},
 url    = {http://drops.dagstuhl.de/portals/06401/},
 timestamp = {Wed, 19 Jun 2013 12:19:16 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/conf/dagstuhl/2006P6401},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
Downloads: 0