Correcció fonética. Mètode verbo-tonal. Dalmau, M; Miró, M; and Molina, D A EUMO, Vic.
bibtex   
@book{dalmau_correccio_1985,
	Address = {Vic},
	Author = {Dalmau, M and Miró, M and Molina, D A},
	Date = {1985},
	Date-Modified = {2016-09-23 19:24:02 +0000},
	Keywords = {Catalan, L2, L2 teaching, pronunciation teaching, verbo-tonal},
	Publisher = {EUMO},
	Title = {Correcció fonética. Mètode verbo-tonal}}
Downloads: 0