El mètode verbo-tonal. Dalmau, M; Miró, M; and Molina, D A Com. Ensenyar català als adults, 3:19-23.
bibtex   
@article{dalmau_metode_1983,
	Author = {Dalmau, M and Miró, M and Molina, D A},
	Date = {1983},
	Date-Modified = {2016-09-24 18:56:01 +0000},
	Journal = {Com. Ensenyar català als adults},
	Keywords = {Catalan, L2, L2 teaching, pronunciation teaching, verbo-tonal},
	Pages = {19-23},
	Title = {El mètode verbo-tonal},
	Volume = {3}}
Downloads: 0