Com fer un treball escrit. de Puig, I. Octaedro, Barcelona, 2 edition.
bibtex   
@book{de_puig_com_1999,
	Address = {Barcelona},
	Author = {de Puig, Irene},
	Date = {1999},
	Date-Modified = {2017-04-04 10:20:15 +0000},
	Edition = {2},
	Isbn = {84-8063-148-1},
	Keywords = {academic writing, research methods},
	Publisher = {Octaedro},
	Title = {Com fer un treball escrit}}
Downloads: 0