Problemàtica de l'adquisició del sistema fonemàtic de la llengua catalana a les comarques de Girona (Adquisició del sistema consonàntic). de Ribot, M. D. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.
bibtex   
@book{de_ribot_problematica_1992,
	Address = {Barcelona},
	Author = {de Ribot, Maria Dolors},
	Date = {1992},
	Date-Modified = {2016-09-23 19:24:12 +0000},
	Keywords = {Catalan, consonants, L1 acquisition, phonetics, phonology, segmental},
	Publisher = {Publicacions de l'Abadia de Montserrat},
	Title = {Problemàtica de l'adquisició del sistema fonemàtic de la llengua catalana a les comarques de Girona (Adquisició del sistema consonàntic)}}
Downloads: 0