reSOLC-mitjansCAT. de Yzaguirre, L. Laboratori de Tecnologies Lingüístiques, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
reSOLC-mitjansCAT [link]Paper  abstract   bibtex   
El reSOLC-mitjansCAT és una plataforma de consulta en línia per a professionals de la llengua oral (periodistes, actors de doblatge, productors multimèdia i assessors lingüístics dels mitjans del Principat) sobre la pronúncia correcta i adequada del lèxic en sentit ampli (lèxic comú, toponímia, onomàstica, sigles, etc.). A partir d'una representació comuna sense les ambigüitats de l'ortografia, l'eina proposa la pronunciació segons la combinació de les variants següents: dialecte, propietat, àmbit i formalitat.
@book{de_yzaguirre_resolc-mitjanscat_????,
	Address = {Barcelona},
	Author = {de Yzaguirre, Lluís},
	Date-Modified = {2016-09-23 19:24:15 +0000},
	Keywords = {Catalan, phonetics, spoken standard},
	Publisher = {Laboratori de Tecnologies Lingüístiques, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra},
	Title = {reSOLC-mitjansCAT},
	Url = {http://resolc.iula.upf.edu/que-es-resolc.php},
	Abstract = {El reSOLC-mitjansCAT és una plataforma de consulta en línia per a professionals de la llengua oral (periodistes, actors de doblatge, productors multimèdia i assessors lingüístics dels mitjans del Principat) sobre la pronúncia correcta i adequada del lèxic en sentit ampli (lèxic comú, toponímia, onomàstica, sigles, etc.). A partir d'una representació comuna sense les ambigüitats de l'ortografia, l'eina proposa la pronunciació segons la combinació de les variants següents: dialecte, propietat, àmbit i formalitat.},
	Bdsk-Url-1 = {http://resolc.iula.upf.edu/que-es-resolc.php}}
Downloads: 0