Fonetika dhe fonologia e gjuhës shqipe. Dodi, A. Akademia e Shkencave e Shqiperisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë.
bibtex   
@book{dodi_fonetika_2004,
	Address = {Tiranë},
	Author = {Dodi, Anastas},
	Date = {2004},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:15 +0000},
	Keywords = {Albanian, phonetics, textbook},
	Publisher = {Akademia e Shkencave e Shqiperisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë},
	Title = {Fonetika dhe fonologia e gjuhës shqipe}}
Downloads: 0