Nous horitzons per a la fonologia entonativa. Kabatek, J. In Carrera, J. and Pons, C., editors, Aplicacions de la fonètica. Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, pages 213-222. Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona.
bibtex   
@incollection{kabatek_nous_2007,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Kabatek, Johannes},
	Booktitle = {Aplicacions de la fonètica. Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona},
	Date = {2007},
	Date-Modified = {2016-09-24 18:56:06 +0000},
	Editor = {Carrera, Josefina and Pons, Clàudia},
	Keywords = {intonation, phonetics, phonology, prosody},
	Pages = {213-222},
	Publisher = {Promociones y Publicaciones Universitarias},
	Title = {Nous horitzons per a la fonologia entonativa}}
Downloads: 0