Aktionsarten w je̜zyku rosyjskim i ich niemieckie translaty. Stawnicka, J. Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego, Katowice, Wyd. 1. edition, 2002.
bibtex   
@book{stawnicka_aktionsarten_2002,
	address = {Katowice},
	edition = {Wyd. 1.},
	series = {Prace naukowe {Uniwersytetu} Śla̜skiego w {Katowicach} / {Uniwersytet} Śląski. - {Katowice} : {Wydawn}. {Uniw}. Śla̜skiego, 1969-},
	title = {Aktionsarten w je̜zyku rosyjskim i ich niemieckie translaty},
	isbn = {978-83-226-1149-4},
	number = {2075},
	publisher = {Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego},
	author = {Stawnicka, Jadwiga},
	year = {2002},
	keywords = {*Russian language -- Verb / German language -- Verb / Russian language -- Grammar, Comparative -- German / German language -- Grammar, Comparative -- Russian, *Russisch / Aktionsart / Übersetzung / Deutsch}
}
Downloads: 0