Technologia, asortyment i funkcja średniowiecznych naczyń ceramicznych używanych w klasztorze norbertanek w Strzelnie, woj: bydgoskie. Technologie, Assortiment und Funktion mittelalterlicher Keramikgefässe vom Kloster in Strzelno (Wojewodschaft Bydgoszcz). Sulkowska-Tuszyńska, K. In Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały z Konferencji, Rzeszów, 21 - 23. 9. 1993, pages 121–137. Rzeszów, 1994.
bibtex   
@incollection{sulkowska-tuszynska_technologia_1994,
	address = {Rzeszów},
	title = {Technologia, asortyment i funkcja średniowiecznych naczyń ceramicznych używanych w klasztorze norbertanek w {Strzelnie}, woj: bydgoskie. {Technologie}, {Assortiment} und {Funktion} mittelalterlicher {Keramikgefässe} vom {Kloster} in {Strzelno} ({Wojewodschaft} {Bydgoszcz})},
	shorttitle = {Technologia, asortyment i funkcja średniowiecznych naczyń ceramicznych używanych w klasztorze norbertanek w {Strzelnie}, woj},
	booktitle = {Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. {Materiały} z {Konferencji}, {Rzeszów}, 21 - 23. 9. 1993},
	author = {Sulkowska-Tuszyńska, Krystyna},
	year = {1994},
	keywords = {Datierung, Frühe Neuzeit, Hochmittelalter (um 900 bis 1250), Keramikgefässe, Klöster, Spätmittelalter (von 1250 bis 1500), Strzelno, Ton},
	pages = {121--137},
}
Downloads: 0