Els sistemes consonàntics català i alemany comparats. Tió, J. In Actes del 1er Sympòsium sobre l'ensenyament del català a no-catalanoparlants, pages 486-494. EUMO, Vic.
bibtex   
@incollection{tio_els_1982,
	Address = {Vic},
	Author = {Tió, Jaume},
	Booktitle = {Actes del 1er Sympòsium sobre l'ensenyament del català a no-catalanoparlants},
	Date = {1982},
	Date-Modified = {2016-09-24 18:56:16 +0000},
	Keywords = {Catalan, consonants, contrastive, German, phonetics, segmental},
	Pages = {486-494},
	Publisher = {EUMO},
	Title = {Els sistemes consonàntics català i alemany comparats}}
Downloads: 0