Fonaments de la lingüística. Tió, J. Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida.
abstract   bibtex   
1.- Lingüística i comunicació: Objecte de la lingüística. Comunicació lingüística i no lingüística. El llenguatge articulat. El llenguatge i les llengües. Llengua, dialecte, nivells de llenguatge. Llengua i parla. El procés de la comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. 2.- El signe lingüístic: El llenguatge, un sistema de signes. Composició del signe. Característiques del signe. L'arbitrarietat i el caràcter lineal. Els aspectes del signe. Mutabilitat i immutabilitat del signe. El valor del signe. La delimitació del signe. Relacions sintagmàtiques i paradigmàtiques. 3.- Els estudis lingüístics: Lingüística general: diacronia i sincronia. Lingüística comparada: genètica i tipològica. Lingüística interseccional. Psicolingüística. Etnolingüística. Sociolingüística. Lingüística contrastiva. Lingüística computacional. Nivells d'anàlisi lingüística. 4.- La lingüística dins la història: Justificació. La lingüística al món antic. Protohistòria de la lingüística. La lingüística a Grècia. La lingüística a Roma. La lingüística a l'edat mitjana. La lingüística a l'època obscura. La lingüística a l'època escolàstica. Un cas a part: el Primer Tractat Gramatical. La lingüística als segles XVI--XVIII. L'interès per les llengües del món. Empirisme i racionalisme. La lingüística als segles XIX i XX.
@book{tio_fonaments_1999,
	Address = {Lleida},
	Author = {Tió, Jaume},
	Date = {1999},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:42 +0000},
	Keywords = {linguistics, textbook},
	Publisher = {Edicions de la Universitat de Lleida},
	Title = {Fonaments de la lingüística},
	Abstract = {1.- Lingüística i comunicació: Objecte de la lingüística. Comunicació lingüística i no lingüística. El llenguatge articulat. El llenguatge i les llengües. Llengua, dialecte, nivells de llenguatge. Llengua i parla. El procés de la comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. 2.- El signe lingüístic: El llenguatge, un sistema de signes. Composició del signe. Característiques del signe. L'arbitrarietat i el caràcter lineal. Els aspectes del signe. Mutabilitat i immutabilitat del signe. El valor del signe. La delimitació del signe. Relacions sintagmàtiques i paradigmàtiques. 3.- Els estudis lingüístics: Lingüística general: diacronia i sincronia. Lingüística comparada: genètica i tipològica. Lingüística interseccional. Psicolingüística. Etnolingüística. Sociolingüística. Lingüística contrastiva. Lingüística computacional. Nivells d'anàlisi lingüística. 4.- La lingüística dins la història: Justificació. La lingüística al món antic. Protohistòria de la lingüística. La lingüística a Grècia. La lingüística a Roma. La lingüística a l'edat mitjana. La lingüística a l'època obscura. La lingüística a l'època escolàstica. Un cas a part: el Primer Tractat Gramatical. La lingüística als segles XVI--XVIII. L'interès per les llengües del món. Empirisme i racionalisme. La lingüística als segles XIX i XX.}}
Downloads: 0