La lingüística de corpus, què és i quina utilitat educativa té. Tolchinsky, L. and Martí, M. A. Quaderns per a l'anàlisi, 36:7-22.
bibtex   
@article{tolchinsky_linguistica_2013,
	Author = {Tolchinsky, Liliana and Martí, Maria Antònia},
	Date = {2013},
	Date-Modified = {2016-09-24 18:56:16 +0000},
	Journal = {Quaderns per a l'anàlisi},
	Keywords = {corpus, corpus linguistics, language resources},
	Pages = {7-22},
	Title = {La lingüística de corpus, què és i quina utilitat educativa té},
	Volume = {36}}
Downloads: 0