El luxe del llenguatge. Tuson, J. Empúries, Barcelona.
abstract   bibtex   
I.- El luxe de la unitat; II.- El luxe de la diversitat; III.- El luxe de la fondària.
@book{tuson_luxe_1986,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Tuson, Jesús},
	Date = {1986},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:42 +0000},
	Keywords = {general, linguistics},
	Publisher = {Empúries},
	Title = {El luxe del llenguatge},
	Abstract = {I.- El luxe de la unitat; II.- El luxe de la diversitat; III.- El luxe de la fondària.}}
Downloads: 0