Introducció al llenguatge. Tuson, J. Edicions Proa - Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.
abstract   bibtex   
1.- Els orígens del llenguatge; 2.- El model de la comunicació i els tipus de senyals; 3.- Les llengües del món: diversitat i unitat; 4.- Les varietats lingüístiques i el canvi; 5.- Història de la lingüística.
@book{tuson_introduccio_1999,
	Address = {Barcelona},
	Author = {Tuson, Jesús},
	Date = {1999},
	Date-Modified = {2016-09-22 20:24:42 +0000},
	Keywords = {linguistics, textbook},
	Publisher = {Edicions Proa - Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya},
	Title = {Introducció al llenguatge},
	Abstract = {1.- Els orígens del llenguatge; 2.- El model de la comunicació i els tipus de senyals; 3.- Les llengües del món: diversitat i unitat; 4.- Les varietats lingüístiques i el canvi; 5.- Història de la lingüística.}}
Downloads: 0