Dilbilimsel ve Görsel İpuçlar\in\i Birlikte Kullanarak Gezinim Dilinin Öğrenilmesi. Yemez, Y. & Yuret, D. TÜBİTAK 1001 Project, 2015–2018.
bibtex   
@misc{114E628,
    author = {Yemez, Y\"ucel and Yuret, Deniz},
    title = {Dilbilimsel ve G{\"o}rsel {\.I}pu{\c{c}}lar{\i}n{\i} Birlikte Kullanarak Gezinim Dilinin {\"O}{\u{g}}renilmesi},
    howpublished = {T\"UB\.ITAK 1001 Project},
    year = "2015--2018",
    keywords = "NLP"
}

Downloads: 0