Климент Охридски. Слова и служби: : посвещава се на 120-годишнината от основаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Петков, П., Христова-Шомова, И., & Тотоманова, А., editors Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2008.
bibtex   
@book{__2008,
	address = {София},
	title = {Климент Охридски. Слова и служби: : посвещава се на 120-годишнината от основаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“},
	publisher = {Университетско издателство „Св. Климент Охридски“},
	editor = {Петков, Петко and Христова-Шомова, Искра and Тотоманова, Анна-Мария},
	year = {2008},
}

Downloads: 0