Στατιστικές μέθοδοι σε δικτυωτά για τον χρονικό προγραμματισμό έργων. Ανδρεάδης, Ι. and Ιωάννης 2001. Publisher: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
bibtex   
@article{__2001,
	title = {Στατιστικές μέθοδοι σε δικτυωτά για τον χρονικό προγραμματισμό έργων},
	copyright = {All rights reserved},
	urldate = {2020-03-16},
	author = {Ανδρεάδης, Ιωάννης and {Ιωάννης}},
	year = {2001},
	note = {Publisher: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας},
	keywords = {CPM, Doctoral Dissertation, PERT, Project management, Simulations, Statistical distributions, Διαχείριση έργων, Διδακτορική Διατριβή, Προσομοιώσεις, Στατιστικές κατανομές},
}
Downloads: 0