Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπί. Δημητριάδης, Β. 1973.
bibtex   
@book{__1973,
	title = {Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπί},
	author = {Δημητριάδης, Βασίλης},
	year = {1973},
}

Downloads: 0