Стара българска литература. Петканова, Д. Volume 1. Апокрифи , Български писател, София, 1981.
bibtex   
@book{__1981,
	address = {София},
	title = {Стара българска литература},
	volume = {1. Апокрифи},
	publisher = {Български писател},
	author = {Петканова, Донка},
	year = {1981},
}

Downloads: 0