Асеманиевото евангелие : Старобълг. глагол. паметник от X в. : Худож.-ист. проучване. Иванова-Мавродинова, В. & Джурова, А. Наука и изкуство, София, 1981.
bibtex   
@book{-__1981,
	address = {София},
	title = {Асеманиевото евангелие : Старобълг. глагол. паметник от {X} в. : Худож.-ист. проучване},
	publisher = {Наука и изкуство},
	author = {Иванова-Мавродинова, Вера and Джурова, Аксиния},
	year = {1981}
}

Downloads: 0