Γενικαί στατιστικαί των προσφύγων Μακεδονίας επί τη βάσει των μέχρι τέλους Ιουνίου 1915 συλλεχθέντων στοιχείων. Πάλλης, Α. 1915.
bibtex   
@misc{__1915,
	title = {Γενικαί στατιστικαί των προσφύγων Μακεδονίας επί τη βάσει των μέχρι τέλους Ιουνίου 1915 συλλεχθέντων στοιχείων},
	author = {Πάλλης, Α.Α.},
	year = {1915},
}

Downloads: 0