Библиография на трудовете на доц. Здравка Мечкова-Атанасова (1973–1980). Донкова, П. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6):61, 1981.
bibtex   
@article{__1981-1,
	title = {Библиография на трудовете на доц. Здравка Мечкова-Атанасова (1973–1980)},
	volume = {6},
	language = {bul},
	number = {6},
	journal = {Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics},
	author = {Донкова, Пенка},
	year = {1981},
	keywords = {bibliographies, Библиографии},
	pages = {61},
}

Downloads: 0