Българска фолклористична литература за 1980 година. Петкова, С. Български фолклор, 7(2):109–122, 1981.
abstract   bibtex   
В систематичен ред. Книги и статии, около, 400 названия.
@article{__1981,
	title = {Българска фолклористична литература за 1980 година},
	volume = {7},
	abstract = {В систематичен ред. Книги и статии, около, 400 названия.},
	number = {2},
	journal = {Български фолклор},
	author = {Петкова, Светла},
	year = {1981},
	keywords = {1980, Bulgarian publications, bibliography, folklore, библиография, български публикации, фолклор},
	pages = {109--122},
}

Downloads: 0