Българска фолклористична литература за 1982 година. Петкова, С. Български фолклор, 9:97–112, 1983.
abstract   bibtex   
В систематичен ред. Книги, статии и рецензии, около 400 названия.
@article{__1983-1,
	title = {Българска фолклористична литература за 1982 година},
	volume = {9},
	abstract = {В систематичен ред. Книги, статии и рецензии, около 400 названия.},
	journal = {Български фолклор},
	author = {Петкова, Светла},
	year = {1983},
	keywords = {1982, Bulgarian publications, bibliography, folklore, библиография, български публикации, фолклор},
	pages = {97--112},
}

Downloads: 0