Българска фолклористична литература за 1985 година. Петкова, С. Български фолклор, 12(2):101–117, 1986.
abstract   bibtex   
В систематичен ред. Книги, статии и рецензии, около 388 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.
@article{__1986,
	title = {Българска фолклористична литература за 1985 година},
	volume = {12},
	abstract = {В систематичен ред. Книги, статии и рецензии, около 388 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.},
	number = {2},
	journal = {Български фолклор},
	author = {Петкова, Светла},
	year = {1986},
	keywords = {1985, Bulgarian publications, bibliography, folklore, библиография, български публикации, фолклор},
	pages = {101--117},
}
Downloads: 0