Извънстоличните крепости и отбранителната система на Първото българско царство3. Рабовянов, Д Исторически преглед, 64(5–6):3–15, 2008.
bibtex   
@article{__2008-3,
	title = {Извънстоличните крепости и отбранителната система на Първото българско царство3},
	volume = {64},
	number = {5–6},
	journal = {Исторически преглед},
	author = {Рабовянов, Д},
	year = {2008},
	pages = {3--15},
}

Downloads: 0