«Η αρχή του τέλους της βασιλευομένης: Στέμμα και κρίση ηγεμονίας στη δεκαετία του ’60». Μπότσιου, Κ. Ε. In Άλκης Ρήγος, Σεραφείμ Σεφεριάδης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η «Σύντομη» Δεκαετία του ’60: Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, pages 103--125. Καστανιώτης, Αθήνα, 2008. 00000
bibtex   
@incollection{_.___2008,
	address = {Αθήνα},
	title = {«Η αρχή του τέλους της βασιλευομένης: Στέμμα και κρίση ηγεμονίας στη δεκαετία του ’60»},
	isbn = {978-960-03-4617-6},
	language = {Ελληνικά},
	booktitle = {Άλκης Ρήγος, Σεραφείμ Σεφεριάδης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η «Σύντομη» Δεκαετία του ’60: Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες},
	publisher = {Καστανιώτης},
	author = {Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου},
	year = {2008},
	note = {00000},
	pages = {103--125}
}

Downloads: 0