Добруджанският надпис и събитията в България през 943 г. Гюзелев, В. Исторически преглед, 6:40–48, 1968.
bibtex   
@article{__1968,
	title = {Добруджанският надпис и събитията в България през 943 г.},
	volume = {6},
	journal = {Исторически преглед},
	author = {Гюзелев, Васил},
	year = {1968},
	pages = {40--48},
}

Downloads: 0