γειονομικός χάρτης εποικισμού Μακεδονίας Carte sanitaire de la colonisation en Macedoine.. Προσφύγων, Ε. Α. 1927.
bibtex   
@misc{____1927,
	address = {Αθήνα},
	title = {γειονομικός χάρτης εποικισμού Μακεδονίας {Carte} sanitaire de la colonisation en {Macedoine}..},
	publisher = {Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων},
	author = {Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων},
	year = {1927},
}

Downloads: 0