Град Сердика и политическата история на Ранна Византия през IV - 70-те години на V век. Данчева-Василева, А Исторически преглед, 64(3–4):3–23, 2008.
bibtex   
@article{-__2008,
	title = {Град Сердика и политическата история на Ранна Византия през {IV} - 70-те години на {V} век},
	volume = {64},
	number = {3–4},
	journal = {Исторически преглед},
	author = {Данчева-Василева, А},
	year = {2008},
	pages = {3--23},
}

Downloads: 0