Съдържание на годишнина ХХVI (2001) на списание Съпоставително езикознание. Железарова, Р. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3):172–176, 2001.
bibtex   
@article{__2001-2,
	title = {Съдържание на годишнина ХХ{VI} (2001) на списание Съпоставително езикознание},
	volume = {26},
	language = {bul},
	number = {3},
	journal = {Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics},
	author = {Железарова, Радост},
	year = {2001},
	keywords = {bibliographies, Библиографии},
	pages = {172--176},
}
Downloads: 0