Съдържание на годишнини XI–XX (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание. Железарова, Р. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(6):125–208, 1995.
bibtex   
@article{__1995-4,
	title = {Съдържание на годишнини {XI}–{XX} (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание},
	volume = {20},
	language = {bul},
	number = {6},
	journal = {Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics},
	author = {Железарова, Радост},
	year = {1995},
	keywords = {bibliographies, Библиографии},
	pages = {125--208},
}

Downloads: 0