Добив и търговия с дърва, дървен строителен материал и дървени въглища в българските земи през XV-XIX век. Граматиков, Г 64(5–6):52–87, 2008.
bibtex   
@article{__2008-1,
	title = {Добив и търговия с дърва, дървен строителен материал и дървени въглища в българските земи през {XV}-{XIX} век},
	volume = {64},
	number = {5–6},
	author = {Граматиков, Г},
	year = {2008},
	pages = {52--87},
}

Downloads: 0