Agenda för mångkultur, Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006, Statens offentliga utredningar 2005:91 - Riksdagen. 2005:91, S. .
Agenda för mångkultur, Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006, Statens offentliga utredningar 2005:91 - Riksdagen [link]Paper  abstract   bibtex   
Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt Mångkulturår i Sverige. En nationell samordnare för Mångkulturåret 2006 har tillkallats för att i samarbete med olika aktörer inom kultursektorn, myndigheter, institutioner, organisationer, fria aktörer och andra utarbeta ett program för Mångkulturåret och att vara ett stöd för berörda aktörer inför och under Mångkulturåret 2006. Till stöd för samordnaren finns en kommitté, Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (Ku 2004:09).
@report{sou_200591_agenda_2005,
	location = {Stockholm},
	title = {Agenda för mångkultur, Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006, Statens offentliga utredningar 2005:91 - Riksdagen},
	url = {https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/agenda-for-mangkultur-programforklaring-och_GTB391},
	shorttitle = {{SOU} 2005:91},
	abstract = {Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt Mångkulturår i Sverige. En nationell samordnare för Mångkulturåret 2006 har tillkallats för att i samarbete med olika aktörer inom kultursektorn, myndigheter, institutioner, organisationer, fria aktörer och andra utarbeta ett program för Mångkulturåret och att vara ett stöd för berörda aktörer inför och under Mångkulturåret 2006. Till stöd för samordnaren finns en kommitté, Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (Ku 2004:09).},
	institution = {Kulturdepartementet},
	author = {{SOU} 2005:91},
	urldate = {2019-02-17},
	date = {2005-10-28},
	langid = {swedish}
}

Downloads: 0